PLATNÝ CENÍK PRACÍ OD 1.11.2018

Společnost E + M plus spol. s r.o. zapsána u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 12775, vydává pro rok 2018 ceník prací pro zákazníky v tomto rozsahu:

Sazby pro:

– zákazníky se servisní smlouvou uzavřenou podle § 536 a zákazníky s celoroční objednávkou servisních služeb:

– servisní úkon – 450,- Kč/hod. Servisním úkonem se rozumí odstranění závady. Hrazena je započatá hodina.

– doprava (PHM) – 11,- Kč/km

Nástup na opravu nejpozději do 24hod od nahlášení požadavku na opravu.

Servisní technik je pro zákazníka k dispozici nepřetržitě na tel. č. 602 719 965.

– nesmluvní zákazníky:

– servisní úkon – 650,- Kč/hod. Servisním úkonem se rozumí odstranění závady. Hrazena je započatá hodina.

– doprava (PHM) – 11,- Kč/km

– doba strávená na cestě – 250,- Kč/hod.

– upřednostnění opravy – 500,- Kč.

Nástup na opravu dle dohody. Požadavek na servisní zásah je nutno objednat písemně na mailové adrese obchodního oddělení obchod@emplus.cz, popř. u servisního technika technik@emplus.cz .