Docházkové systémy

Výrobková skupina označovaná ACCESS Control (řízení přístupu) zahrnuje prostředky, které umožňují uživateli identifikaci (kód zadaný na klávesnici, bezkontaktní EM karta ke čtečce, otisk prstu ke čtečce s vyhodnocením biometrie nebo kombinace těchto metod) a po její akceptaci systémem následně i přístup v definovaném časovém intervalu do příslušných dveří. Komplexní řešení přístupu osob spojené s evidencí docházky (speciální SW) s přenosem dat do příslušného informačního systému poskytuje Docházkový a přístupový systém VAR-NET. Nabízíme čtyři typy docházkových terminálů s kvalitním SW s licencí pro 50, 100 a 200 osob.

Docházkové systémy jsou běžnou součástí evidence pracovní doby zaměstnanců v mnoha firmách. Elektronické docházkové systémy evidují příchody zaměstnanců tak, abyste data posléze mohli snadno vyhodnotit. Také mohou být součástí zabezpečovacích systémů, protože pomáhají kontrolovat pohyb osob v prostoru s omezeným přístupem.  Pokud máte kvalitně vedený a vyhodnocovaný docházkový systém, může to vést ke snížení podvodů a zvýšení pracovní morálky. Namísto toho zastaralá docházka vedená pomocí papírových karet je obtížná a pomalá. Nemáte okamžitý přehled o svých zaměstnancích, potřebujete někoho, kdo ji zpracovává. Navíc je často logisticky možné používat jen jeden vchod. Elektronické docházkové systémy patří k novému trendu správy a ochrany svého majetku a firem, stejně jako bezpečnostní kamerové systémy nebo elektrická požární signalizace.
    docházkavartec