Trezory

Nabízíme trezory podle aktuální nabídky. Trezory splňují požadavky ČSN EN 1143-1 bezpečnostní úschovné objekty – zkoušky odolnosti proti vloupání.

Trezory mají certifikát shody vydaný akreditovaným certifikačním orgánem č. 3025 v bezpečnostní třídě 0 a 1 a splňují požadavky pojišťoven.

Trezory mají certifikát Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ) pro použití k ochraně utajovaných skutečností ve stupni utajení „důvěrné“ a „tajné“.

Nákup trezoru není denní činnost a ani malý výdaj. Nákup trezoru by měl být proveden až po konzultaci s odborníkem, jinak může vést k pohromě.

Téměř každý klient je limitován prostorem, kde chce trezor umístit, proto se podle toho musí trezor vybírat. Investice do trezoru představuje investici na několik let. Vnitřní prostory trezoru je možné snadno přizpůsobit potřebám klienta. Mohou mít police, vertikální rozdělení na složky či uzamykatelné schránky. Trezory se liší zejména svou váhou, těžší trezory podstatně zatěžují podlahy. Je vhodné vybírat certifikované trezory, ty byly otestovány na základě evropských norem. Certifikované trezory zaručují, že odpovídají určité bezpečnostní třídě, a tedy po nějakou dobu odolají vyloupení.

Certifikované trezory lze jednoduše pojistit dle bezpečnostní třídy, ve které se nacházejí. Povětšinou se trezory vyrábějí se zámky na klíč, kdy jde o nejlevnější variantu otevírání. Ale je možné mít na trezoru zámky dva, kombinační číselní nebo elektronický zámek.

 

Níže uvedné obrázky jsou ilustrační.

trezor-13trezor-11trezor-5trezor-3trezor-2