Záruka a servis

Společnost E+M plus s.r.o. nabízí pro zákazníky uzavření servisní smlouvy

Přednosti servisní smlouvy:

• Nepřetržitá pohotovost technika na telefonu: NON STOP  HOT-LINE 602 719 965
• Nástup na opravu nejpozději do 24h od nahlášení poruchy
• Provádění pravidelných revizí a funkčních zkoušek dle příslušných norem ČSN EN a vyhlášek MV ČR
• Individuální přístup